Politika varovanja podatkov | GDPR

Na spletni strani melos.si se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vprašanja v zvezi z obdelovanjem podatkov nam lahko posredujete na elektronski naslov: tsmelos@gmail.com

Upravljavec osebnih podatkov

Kulturno umetniško društvo Melos (v.n. melos.si)
Vinica 75, 8344 Vinica
Davčna številka: 47023864
Matična: 4079906000
Tel.: +386 (0)31 409 910
Email: tsmelos@gmail.com  

Upravljavec zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov (kupcev) in vse ostale podatke, zbrane v postopku obiska spletne strani, registracije ali spletnega nakupa ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov (kupcev) so zaupni.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Melos.si, kot upravljavec vaših osebnih podatkov, nekatere osebne podatke obdeluje le na podlagi vaše predhodne privolitve. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše podatke si lahko preberete v nadaljevanju:

Soglasje

Če za obdelavo vaših podatkov nimamo druge ustrezne pravne podlage, moramo pred obdelavo podatkov za vsak posamezen namen pridobiti vaše soglasje. Tako na podlagi vašega soglasja vaše osebne podatke obdelujemo za namen promocije naše dejavnosti.

Zbiranje, uporaba in hramba osebnih podatkov

Skladno z načelom sorazmernosti, o vas zbiramo samo tiste podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. V katerih primerih obdelujemo vaše osebne podatke, katere podatke ter za kakšne namene si preberite v nadaljevanju.

 • Ob obisku spletne strani

Ob obisku spletne strani melos.si preko piškotkov obdelujemo nekatere vaše podatke (IP naslov, nastavitve brskalnika, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani www.melos.si, datum dostopa in trajanje obiska) za nemoteno in pravilno delovanje spletne strani, izboljšanje izkustvene komponente spletne strani ter analize uporabnikov na spletnem mestu.

Podatki, ki jih obdelujemo, se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa ali vašega soglasja, če ga podate.

Vaši osebni podatki se obdelujejo le za namen komunikacije in promocije med zastopnikom melos.si in vami.

  • ime priimek (eno ali oboje, glede na vpis podatkov)
  • elektronski @naslov
  • kontakt (telefon)

V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti do odgovora na poslano vaše sporočilo preko spletnega kontaktnega obrazca.

Čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke zbrišemo, uničimo, blokiramo ali anonimiziramo.

V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica vašega soglasja oziroma do vaše zahteve za izbris podatkov. 

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete na elektronski naslov  tsmelos@gmail.com.

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve imate tudi pravico, da kadarkoli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

 • Pravica do dostopa do podatkov

V okviru pravice do dostopa imate pravico od nas dobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke, zahtevati dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo in dobiti informacije o tem za katere namene se podatki obdelujejo, katere vrste osebnih podatkov, kdo so morebitni uporabniki, koliko časa jih hranimo, v primeru, da smo podatke dobili od druge osebe, tudi podatek o viru podatkov, ter podatek o avtomatiziranemu sprejemanju odločitev.

 • Pravica do popravka

V primeru, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati popravek oziroma dopolnitev podatkov.

 • Pravica do izbrisa

V določenih primerih imate pravico doseči, da zbrišemo vaše podatke. To lahko dosežete v naslednjih primerih:

  • Kadar podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
  • Kadar prekličete privolitev v obdelavo podatkov in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
  • V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico, da zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru katere začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

  • Oporekate točnosti podatkov.
  • Je obdelava nezakonita ter namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov.
  • Podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov.

Pravica do pritožbe

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti tudi pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako pa tudi niso predmet oblikovanja profilov.

Drugi uporabniki osebnih podatkov

V določenih primerih in izključno ob izkazani ustrezni pravni podlagi, se lahko vaši podatki razkrijejo tudi tretjim osebam.

Vaše osebne podatke lahko tako v primerih, ki so določeni s predpisi, posredujemo javnim organom, če je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali pa opravljanje njihovih uradnih dolžnosti, kot so policija, sodišče, davčni organi in drugi.

Za dosego zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov so lahko vaši podatki razkriti tudi našim pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu in pod našimi navodili obdelujejo vaše osebne podatke. To so npr. vzdrževalci programov(beri spletne strani) in strežnikov ter ponudniki oblačnih storitev, kjer se hranijo vaši podatki, itd.). Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne bodo uporabljali za svoje namene ali jih brez našega soglasja posredovali tretjim osebam. Zagotavljamo vam, da v okviru obdelave osebnih podatkov sodelujemo izključno z zaupanja vrednimi partnerji, ki bodo vaše podatke obdelovali le z najvišjo stopnjo varnosti.